เตรียมพบกับรายการใหม่!! “ทิศทางเศรษฐกิจ” (เริ่ม1สิงหาคม60)เร็วๆนี้

  • 55
  • H-6
  • AD-01235

รายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยจะเริ่มออกอากาศต้นเดือนสิงหาคม 2560 นี้!!

ผู้ดำเนินรายการ 

” คุณบุลกิต อำนาจวรประเสริฐ  และ อาจารย์ วิเชียร อำนาจวรประเสริฐ”

   ติดตามได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป

 

วันและเวลาที่ออกอากาศ 

วันอังคาร/ วันพฤหัสบดี/ วันเสาร์

ตั้งแต่เวลา 17:00 – 18:00 น.

 

ทิศทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนในยุคที่ผู้คนสนใจในเรื่องการเงิน ที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ การลงทุนในด้านต่าง การทำงาน เราจึงควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ อาจจะดูข่าวสาร ทีวี สื่อต่างๆ ในโซเชียลมิเดีย ในเว็บไซต์ต่างๆ จากสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ ให้เป็นองค์รวมสามารถนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างดียิ่ง ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ เราจะไม่สามารถรู้ทิศทางของการเงินของโลกว่ามีแนวโน้ม การลงทุน ธุรกิจต่างๆ ที่ท่านลงทุนไว้เป็นอย่างไร ซึ่งทำให้ธุรกิจของท่านอาจเสียหายอย่างมาก จึงต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจอย่างมีความรู้เท่าทัน และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากเศรฐกิจของสหรัฐเกิดความชะลอตัวหรือแย่ลงจนถึงขั้นวิกฤตนั่นเอง

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ อาทิ หลักทรัพย์บางกลุ่มมีระดับราคาลดลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับราคาสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป น่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือด้วยขนาดของการเปลี่ยนแปลงเท่าเทียมกันเสมอไป หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรม อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ขณะที่หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรม อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น การวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงมีความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทั่วไป เพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และกำหนดอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และท้ายที่สุดก็จะสามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นที่ควรจะลงทุน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *