KURU TOTO (กูรู โตโต)

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน เพิ่มผลผลิต สัตว์เลี้ยงโตไวไร้สารพิษ ประหยัดค่าใช้จ่าย ขายได้ราคาดี!!

แร่ธาติ

 • ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น
 • เพิ่มนักหนักตัวสัตว์
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • เพิ่มอัตราการแลกซื้อ
 • เพิ่มผลผลิตน้ำนมและเปอร์เซ็นต์น้ำนม
 • ลดปัญหาเต้านมอักเสบ ลดปัญหารกค้าง ระบบสืบพันธุ์แข็งแรง ผสมติดง่าย
 • ช่วยให้อัตตราการเผาพลาญพลังงานดีขึ้น
 • ลดระยะเวลาการเลี้ยงได้สั้นลง
 • เพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสัตว์
 • ลดความหนาของไขมันสันหลังของสุกร
 • ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์
 • เพิ่มอัตราการรอดของสัตว์ หลังคลอด แม่-ลูก แข็งแรง
 • ดูดซับสารพิษโดยเฉพาะอะฟลาท็อกซิน
 • ลดแอมโมเนียแก๊สไนโตรเจนในมูลสัตว์
 • ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์

 

เป็ด : สำหรับท่านที่เลี้ยงเป็ด อยากให้เป็ดของท่านมีผลผลิตเยอะ จำนวนไข่เพิ่มมากขึ้นเป็ดโตเร็ว ไม่เสี่ยงต่อ

การเป็นโรค ผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมสุขภาพสัตว์ทำให้ท่านได้ผลประโยชน์เยอะกว่าที่คิด

 

ปลาดุก :  หรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงเพื่อธุรกิจ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมอาหารสำหรับ

ปลกทุกชนิด ที่ช่วยปรับสมดุลของน้ำไม่ให้เน่าเสีย ช่วยเพิ่มผลผลิต เร่งโต

 

หมู : สัตว์เลี้ยงเพื่อผลผลิต จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมอาหารไว้เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด สำหรับหมู กูรู โตโต

ที่สามารถเร่งโตเร่งเนื้อช่วยให้หมูของท่านกินเก่ง และโตเร็วอีกด้วย

 

กุ้ง :  เป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตเร็วมาก และที่ขาดไม่ได้่ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมอาหารที่ยังจำเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์

น้ำหรือกุ้งอยู่ เพราะหลายๆฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งหรือปลาแนะนำให้ใช้ “กูรู โตโต” ที่จะช่วยให้ปริมาณไข่เพิ่มมากขึ้น

และยังปรับสมดุลน้ำไม่ให้เน่าเสียง่ายอีกด้วย

 

สุนัข : สัตว์เลี้ยงที่หลายๆบ้านต้องมี และสุนัขยังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ท่านไหนที่ต้องการให้สุนัข

ของท่านสมบูรณ์ไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมอาหาร “กูรู โตโต” จะช่วยให้สุนัขของท่านแข็งแรง

และดูร่าเริงสุดใส อยู่ตลอดเวลาทั้งยังช่วยบำรุงขนสวย บำรุงฟันและกระดูกให้แข็งแรง

 

ไก่ : จากฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อหรือพันธุ์ไข่ก็จำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมอาหารเพื่อไก่จะได้เพิ่มผลผลิต

ให้ปริมาณไข่มากขึ้นและเนือเยอะ ไ่ม่เสี่ยงต่อการติดโรค ช่วยให้ไก่ของท่านโตเร็ว

 

วัว : สัตว์เลี้ยงที่ต้องให้ความสำคัญกับขนาดตัว ที่จำเป็นต้องตัวโต สมบูรณ์แข็งแรงท่านที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างวัว

ใช้ “กูรู โตโต” โดยส่วนมาก เพราะทำให้สัตว์เลี้ยงโตเร็วปลอดภัยและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ

 

แพะ :  สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านที่ต้องการให้ผลิตเรื่องน้ำนม “กูรู โตโต ก็ยังช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่่านมีปริมาณ

น้ำนมเพิ่มมากขึ้นโตเร็ว ปลอดภัยและประหยัดงบอีกด้วย

วิธีใช้

 • สุกรโคเนื้อโคนม ใช้ผสมกับอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 100 กิโลกรัม
 • สัตว์ปีก ใช้ผสมกับอาหารในอัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 100 กิโลกรัม
 • ไก่เล็ก ใช้ผสมครึ่งช้อนแกงในน้ำ 4-5 ลิตร หลังเริ่มใช้อาหารเม็ดผสม 1 ช้อนแกงต่ออาหาร 1000 กรัม

ข้อควรระวัง

 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก
 • หลังเปิดควรปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศ
 • ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก